Sarvajanik Education Society

Office Bearers


Dr. Bhanuprasad A. Parikh

President


Shri Rajnikant K. Marfatia

First Vice President


Dr. Kirit N. Dumasia

Second Vice President


Shri Chandrakant S. Jariwala

Chairman


Shri Kamlesh P. Yagnik

First Vice Chairman


Shri Rajesh S. Desai

Second Vice Chairman


Shri Ghanshyamprasad C. Sanadhya

Secretary