Sarvajanik Education Society

Finance Committee

Sr. No. Name of the Member Designation Contact No.
1 Shri Sanjeev N. Tamakuwala Member 9825570900
2 Shri Chandrakant S. Jariwala Member 9374713839
3 Shri Yatish C. Parekh Member 9825136992
4 Shri Ashish I. Vakil Member 9825217761
5 Shri Mayank Y. Desai Member 9825415556
6 Shri Ketan K. Dalal Member 9374727317
7 Shri Mukesh C. Dalal Member 9724345111
8 Shri Dharmesh D. Tamakuwala Member 8905712200
9377512100
9 Shri Nimesh S. Bachkaniwala Member 9998816652
10 Shri Ashok B. Shah Member 9825046773
11 Shri Mihir R. Thakkar Invited 9825888440
12 Shri Mukesh C. Shah Invited 9426445515
13 Shri Harekrishna B. Bhootwala Invited 9825782911
14 Shri Hemant I. Desai Invited 9879551133
16 Shri Rajesh S. Desai Chairman 9825145215
17 Shri Bharat V. Shah First Vice Chairman 9825143481
18 Shri Ashish I. Vakil Second Vice Chairman 9825217761
19 Shri Babaraju K. Bhatt Secretary 9429112409