Sarvajanik Education Society

Finance Committee

Sr. No.

Name of the Member

Designation

1

Shri Onali J. Saherwala

Chairman’

2

Shri Sanjiv N. Tamakuwala

Co-Chairman

3

Mrs. Kusumben C. Desai

Member

4

Shri Ashish I. Vakil

Member

5

Shri Ketan K. Dalal

Member

6

Shri Nimesh S. Bachkaniwala

Member

7

 Shri Mukesh C. Dalal Member 

8

Shri Dharmesh D. Tamakuwala

Member

9

Shri Jyotindra K. Khandwala

Member

10

Shri Bharat V. Shah

Member

11

Shri Mukesh C. Shah

Co.-Opt. Member

12

Shri Mayank Y. Desai

Co.-Opt. Member

 

Shri Chandrakant S. Jariwala

Chairman

 

Shri Kamlesh P. Yagnik

First Vice Chairman

 

Shri Rajesh S. Desai

Second Vice Chairman

 

Shri Ghanshyamprasad C. Sanadhya

Secretary