Sarvajanik Education Society

R.S.J.C. Munshi Sarvajanik Primary School

Sr. No.

Name of the Member

Designation

1

Shri Nikhil.K.Madrasi

Chairman

2

Shri Asim.F.Baxi

Member

3

Shri Pratik K. Shrof

Member

4

Shri Mayank.S.Trivedi

Member

5

Shri Ajit.C.Shah

Member

6

Shri Shankarlal.A.Raval

Member

7

Smt. Sangitaben.G.Bhatt

I/C Principal (PU)

8

Dr.Nirav Shah

Vicinity of school

9

Shri Pragnesh Saraiya

Vicinity of school

10

Shri Mehul Panwala

Vicinity of school

11

Shri Chandrakant S. Jariwala

Chairman

12

Shri Kamlesh P. Yagnik

First Vice Chairman

13

Shri Rajesh S. Desai

Second Vice Chairman

14

Shri Ghanshyamprasad C. Sanadhya

Secretary