Sarvajanik Education Society

Smt. K.L.S. Khandwala Sarvajanik High School For Girls

Sr. No.

Name of the Member

Designation

1

Shri Mayank.S.Trivedi

Chairman

2

Shri Krushnakant.N.Mashruwala

Member

3

Shri Ketan.K.Dalal

Member

4

Shri Prafulbhai.B.Shah

Member

5

Shri Devendra.M.Rangrej

Member

6

Shri Ramesh.D.Joshi

I/C Principal (SU)

7

Dr. Manisha T. Desai

Principal (PU)

8

Smt. Shardaben R. Chevli

Vicinity of school

9

Smt.Pallaviben Vyas

Vicinity of school

10

Smt. Jignasha Trivedi

Vicinity of school

11

Smt. Varsha A. Shah

Vicinity of school

12

Shri Rohit M. Desai

Vicinity of school

13

Shri Chandrakant S. Jariwala

Chairman

14

Shri Kamlesh P. Yagnik

First Vice Chairman

15

Shri Rajesh S. Desai

Second Vice Chairman

16

Shri Ghanshyamprasad C. Sanadhya

Secretary