Sarvajanik Education Society

T. & T. V. Sarvajanik Vidyalaya

Sr. No.

Name of the Member

Designation

1

Shri Ajit C. Shah

Chairman

2

Shri Nikhil.K.Madrasi

Member

3

Shri Jyotindra.K.Khandwala

Member

4

Shri Manish.M.Panwala

Member

5

Shri Sanjiv.A.Choksi

Member

6

Shri Uresh.R.Naik

Member

7

Shri Prafulbhai.A.Patel

I/C Principal (SU)

8

Smt. H.R.Sharma

Principal (PU)

9

Smt.Pallaviben Vyas

Vicinity of school

10

Shri Mrunal Shukla

Vicinity of school

11

Shri Harekrishna Bhutwala

Vicinity of school

12

Shri Dhiren Tharnana

Vicinity of school

13

Shri Prashant Saraiya

Vicinity of school

14

Shri Chandrakant S. Jariwala

Chairman

15

Shri Kamlesh P. Yagnik

First Vice Chairman

16

Shri Rajesh S. Desai

Second Vice Chairman

17

Shri Ghanshyamprasad C. Sanadhya

Secretary