Sarvajanik Education Society

V.T.C.Sarvajanik Law College

Sr. No. Name of the Member Designation Contact NO
1 Shri Shreyas S. Desai Chairman 9824700362
9714060600
2 Shri Rameshchandra.G.Shah Member 9879556499
3 Shri Kamlesh.M.Patel Member 9825141930
4 Shri Asim.F.Baxi Member 9825128388
5 Shri Hiteshbhai.L.Laiwala Member 9825835351
6 Shri Aashish.I.Vakil Executive Member 9825217761
7 Dr.Ermala Dayal I/C Principal 9879107798
8 Shri Prashant A. Saraiya Vicinity of college 9825167317
9 Shri Vipul Jagirdar Vicinity of college  
10 Kum.Nilamben Shah Vicinity of college 9824215996
11 Shri Harshad Pandya Vicinity of college 9825129077
12 Smt. Pratibha S. Desai Vicinity of college