Sarvajanik Education Society

V.T.C.Sarvajanik Law College

Sr. No.

Name of the Member

Designation

1

Shri Pradip.J.Jariwala

Chairman

2

Shri R.G.Shah

Member

3

Shri Asim.F.Baxi

Member

4

Shri Kamlesh.M.Patel

Member

5

Shri Hiteshbhai.L.Laiwala

Member

6

Shri Aashish.I.Vakil

Member

7

Dr.Ermala Dayal

I/C Principal

8

Shri Prashant A. Saraiya

Vicinity of college

9

Shri Vipul Jagirdar

Vicinity of college

10

Kum.Nilamben Shah

Vicinity of college

11

Shri Harshad Pandya

Vicinity of college

12

Shri Chandrakant S. Jariwala

Chairman

13

Shri Kamlesh P. Yagnik

First Vice Chairman

14

Shri Rajesh S. Desai

Second Vice Chairman

15

Shri Ghanshyamprasad C. Sanadhya

Secretary